การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 5 ธันวามหาราช สภ.บางโทรัด

ได้รับการจัดให้เป็นผู้ประกาศและผู้ตัดสินตั้งแต่รอบแรกจนถึงคู่ชิงชนะเลศและได้นำความรู้จากการอบรมมาใช้ในการตัดสินรวมถึงมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 11ทีมมีอดีตทีมชาติ เช่น เกียงไกร แก้วเนียม มารวมการแข่งขัน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ