• 1557577140513.jpg

  • 1557577140557.jpg

  • 1558240199002.jpg

  • line_974414682317702.jpg

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

ผู้ตัดสินจำนวน 15 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 10 ครั้ง ผู้ตัดสินกำกับเส้น 15 ครั้ง กรรมการประจำสนาม 5 ครั้ง ผู้ตัดสินตะกร้อชายหาด 4 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินตะกร้อชายหาด 4 ครั้ง ผู้ตัดสินกำกับเส้นตะกร้อชายหาด 6 ครั้ง ผู้ตัดสินตะกร้อลอดห่วง 16 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ