• IMG20200902113125.jpg

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 โคราชเกมส์

ผู้ตัดสินจำนวน 11 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 16 ครั้ง กรรมการประจำสนาม 5 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ