• IMG20200902113310.jpg

  • IMG20200902112554.jpg

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ สมิหลาเกมส์

ผู้ตัดสินจำนวน10 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัสินจำนวน 15 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ