• IMG20200902112516.jpg

  • IMG20200902114020.jpg

  • IMG20200902113101.jpg

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมืองมะขามหวานเกมส์

ผู้ตัดสินจำนวน 8 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 10 ครั้ง กรรมการประจำสนาม 6 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ