• IMG_152850552792F.jpg

  • IMG_152971958057F.jpg

  • line_1528505833309.jpg

  • line_1533259553684.jpg

Thai PBS youth sepaktakrak women series 2019

ผู้ตัดสินจำนวน 1 ครั้ง ผู้ตัดสินกำกับเส้นจำนวน 1 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ