• IMG20200902112811.jpg

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลแคราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ผู้ตัดสินจำนวน 5 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ