คัดตัวแทนรีโว่จังหวัดกรุงเทพ

ทำหน้าที่คัดตัวแทนจังหวัดกรุงเทพเพื่อเป็นตัวแทนภาคกลางไปแข่งขันที่พัทยา
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ