การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้องานวัดโชตติฯ

ผู้ตัดสินจำนวน 5 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน5 คีั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ