• IMG20200902112916.jpg

กรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 มหาชัยเกมส์

ผู้ตัดสินจำนวน 5 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 3 ครั้ง ฝ่ายประสานงานกีฬาตะกร้อ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ