• 1565658306613.jpg

  • 1565658306671.jpg

  • 1566314729177.jpg

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ตัดสินจำนวน 12 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 15 ครั้ง ผู้ตัดสินกำกับเส้น 13 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ