• IMG20200902113139.jpg

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือกระดับภาค 2 ประจวบคีรีขันธ์เกมส์

ผู้ตัดสินจำนวน 12 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 16 ครั้ง ผู้ตัดสินกำกับเส้นตะกร้อชายหาด 2 ครั้ง ผู้ช่วผู้ตัดสินตะกร้อชายหาด 1 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ