• IMG_20181012_115901_423.jpg

  • IMG20181012084119.jpg

  • IMG20181015083816.jpg

  • IMG20181011142450.jpg

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 แม่กลองเกมส์

ผู้ตัดสิน จำนวน 25 คู่ ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 20 คู่ ผู้ตัดสินกำกับเส้นจำนวน 16 คู่ ผู้ตัดสินตะกร้อชายหาดจำนวน 5 คู่
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ