การแข่งขันกีฬานักเรียน สาครเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ตัดสินจำนวน 10 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 6 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ