• 1554287113777.jpg

  • 1554287113853.jpg

  • IMG20200903081418.jpg

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ Honda คัพ

ผู้ตัดสินจำนวน 18 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 18 ครั้ง ผู้ตัดสินกำกับเส้นจำนวน 1 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ