การแข่งกีฬาเซปักตะกร้องานวัดโชติฯ

เป็นกีฬางานวัดซึ่งเปิดโอเพ่นมีนักกีฬาเข้าร่วมมากมายซึ่งเป็นงานประจำปีของวัด
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ