• IMG20200902112700.jpg

การแข่งขันกีฬา สปช.ต้านภัยยาเสพติด ตะกร้อจูเนียร์ ครั้งที่ 5

ผู้ตัดสินกำกับเส้นจำนวน 15 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ