• IMG20200902113108.jpg

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 คัดเลือตัวแทนภาค 1 มหาชัยเกมส์

ผู้ตัดสินจำนวน 8 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 5 ครั้ง ผู้ตัดสินกำกับเส้นจำนวน 10 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ