• IMG20180819083551.jpg

  • 1534980313297.jpg

  • IMG20180819083612.jpg

  • line_1534582252808.jpg

การแข่งขันตะกร้อพัทยาเกมส์ พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรทินัดดาเจ้า

ผู้ตัดสินจำนวน 20 คู่ ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 23 คู่
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ