• IMG20200902114056.jpg

  • IMG20200902113258.jpg

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 โคราชเกมส์

ผู้ตัดสินจำนวน 9 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 6 ครั้ง กรรมการประจำสนามจำนวน 4 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ