• IMG20200902113220.jpg

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อสมุทรสาครคัพ ครั้งที่ 1

ผู้ตัดสินจำนวน 10 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 10 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ