ดาวโหลด
หน้าแรก > ดาวโหลด
# รายการ ดาวโหลด
1 คู่มือการใช้งานระบบ ipeshd
2558
Download
2 คู่มือผู้นำนันทนาการ
2557
Download
3 คู่มือผู้ฝึกสอนกรีฑา
2557
Download
4 คู่มือผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล
2557
Download
5 คู่มือผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
2555
Download
6 คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล
2555
Download
7 คู่มือผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
2555
Download
8 คู่มือฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาลีลาศ
คู่มือฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาลีลาศ
Download
9 เอกสารประกอบการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล
เอกสารประกอบการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล
Download
10 คู่มือสอนขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน กรมพลศึกษา
Download