กีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เป็นกีฬาบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ