• IMG20200902112928.jpg

การแข่งขันกีฬานักเรียน (ครอบครัวอบอุ่น) ประจำปี 2552

เป็นผู้ตัดสินกีฬา ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอลและกีฬาไทย
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ