คัดตัวแทนภาคกลาง รีโว่คัพ

เป็นผู้ตัดสินคู่ชิงที่ 3 เพื่อเป็นตัวแทนภาค
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ