• 1560082141185.jpg

  • 1560082141267.jpg

  • 1560082141325.jpg

  • 1560082141384.jpg

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ Thai PBS 2018

ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 1 ครั้ง กรรมการประจำสนาม 1 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ