• IMG20180302083544.jpg

  • IMG20180304080843.jpg

  • IMG20180303081941.jpg

  • IMG20180302083346.jpg

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 นครนายกเกมส์

ผู้ตัดสินจำนวน 15 คู่ ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 12 คู่ กรรมการกำกับเส้น 8 คู่ กรรมการประจำสนาม 18 คู่
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ