กีฬาหน่วยงาน

ผู้ตัดสินจำนวน 7 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน10 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ