• IMG20200902114047.jpg

  • 1599211319925.jpg

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 11

ผู้ตัดสินจำนวน 5 ครั้ง ผู้ช่วยผู้ตัดสินจำนวน 3 ครั้ง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ