การแข่งขันกีฬาคัดตัวแทนภาค

ผู้ตัดสินกำกับเส้น
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ