ชื่อ : นายวิสูตร ปิ่นกระจาย
ตำแหน่ง : วิทยากร
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : - 97 หมู่ : 5 ซอย : - ตำบล : วัดเพลง จังหวัด : ราชบุรี
ไปรษณีย์ : 70170 เบอร์โทรศัพท์ : 089-6733104 โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร