หลักสูตร : อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 5
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงเรียนเทศบาล6 วัดตันตยาภิรม ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 กรกฏาคม 2559 29 กรกฏาคม 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 27 กรกฏาคม 2559 29 กรกฏาคม 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม ฝึกอบรม 3 วัน ไม่มีที่พัก
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
2 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
3 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
4 จำนงค์ ลาโสภี วิทยากร
5 อภิเชษฐ์ ลิ้มอิ่ม วิทยากร
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 ตารางฝึกอบรมผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) 0.07 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 107 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 107 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม