หลักสูตร : อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
วันที่เปิดรับสมัคร 20 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 20 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 จำนงค์ ลาโสภี วิทยากร
2 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
3 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
4 พนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ -
5 กำโชค เผือกสุวรรณ -
6 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 158 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 158 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม