หลักสูตร : ผู้นำนันทนาการ (ระดับกลาง)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับกลาง) รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ จังหวัดนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วันที่เปิดรับสมัคร 14 พฤศจิกายน 2559 18 พฤศจิกายน 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 14 พฤศจิกายน 2559 18 พฤศจิกายน 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม อบรม 5 วัน มีที่พัก อาหารและเครื่องดื่มให้ ไม่มีค่าเดินทาง
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
2 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
3 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
4 รสสุุคนธ์ ทองณรงค์ ครู คศ3
5 กำโชค เผือกสุวรรณ -
6 สมบัติ ทองณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
7 ณรงค์ วิชัยรัตน์ -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 90 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 90 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม