หลักสูตร : ผู้นำนันทนาการ (ระดับกลาง)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับกลาง) รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมวังสำราญ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2515 27 พฤศจิกายน 2515 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 23 พฤศจิกายน 2558 27 พฤศจิกายน 2558 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
2 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
3 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
4 ณรงค์ วิชัยรัตน์ -
5 สุภาพร ปิยะธนากร
6 เพชรนคร ปัญสวัสดิ์ -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 Saving2558.xls 0.67 kb
2 111.png 0.11 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 101 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 101 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม