ชื่อ : นางเพชรนคร ปัญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน :
ที่อยู่ : - - หมู่ : - ซอย : - ตำบล : แสนสุข อำเภอ : เมืองชลบุรี จังหวัด : ชลบุรี
ไปรษณีย์ : - เบอร์โทรศัพท์ : - โทรสาร : -

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

  • หัวข้อ : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์-การสร้างเครือข่าย
  • หัวข้อ : เทคนิคการทำงานเป็นทีม

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร