หลักสูตร : อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 10
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ณ ห้องประชุมจอมพล โรงแรมโคราชโฮเทล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วันที่เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2556 22 มิถุนายน 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 06 กรกฏาคม 2557 08 กรกฏาคม 2557 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ณรงค์ วิชัยรัตน์ -
2 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
3 เพชรนคร ปัญสวัสดิ์ -
4 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 128 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 124 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม