วิสัยทัศน์
หน้าแรก > วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์

"กรมพลศึกษา เป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาบุคลากรและมาตรฐานสถานกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยและความสุขของประชาชน "