รายชื่อวิทยากร
หน้าแรก > รายชื่อวิทยากร

ระบบค้นหา

ชื่อ :
กลุ่มพัฒนา :
กลุ่มพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา
รูปภาพ ประวัติทั่วไป หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
นายทวีโชค พงษ์ดี
ที่อยู่ : 154 ถ.พระรามที่1 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 022160120
อีเมล : -
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
นายอำนวย จันทมนตรี
ที่อยู่ : 16/10 ถ.ทวีวัฒนา ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 0813047121
อีเมล : -
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(สโมสรกีฬา)
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"เซปักตะกร้อ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ T-Licence ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-Licence
นายชัชวาลย์ ขาวแก้ว
ที่อยู่ : 25 ถ.- ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
อีเมล : chatchawal2507@hotmail.com
ตำแหน่ง : -
นายอภินันท์ สีดาพงษ์
ที่อยู่ : 174 ถ.- ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
เบอร์โทรศัพท์ : 0817053142
อีเมล : golf_1959@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครู คส 3
นายเอกวิทย์ แสวงผล
ที่อยู่ : - ถ.- ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร -
อีเมล : -
ตำแหน่ง : วิทยากร
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก
นายอำนาจ สินศุภโชค
ที่อยู่ : จ.-
อีเมล : -
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล
นางวาสนา มุ่งวิชา
ที่อยู่ : 127/951 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9831568
อีเมล : wasana_92@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครู คศ. 4
อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล
นางภัททิตา โพธิมู
ที่อยู่ : 15 ถ.เสริมสุข ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9230774
ตำแหน่ง :
นายอำนวย บุญเส็ง
ที่อยู่ : 1/54 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
อีเมล : -
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก
นายชนะชนม์ กล้าหาญ
ที่อยู่ : 236/106 ถ.รัชดาภิเษก ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0831393639
อีเมล : peehum@hotmail.com
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์
ที่อยู่ : 39/44 ถ.สายเอเชีย ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
เบอร์โทรศัพท์ : 0811702515
อีเมล : tony.vb@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครู
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วอลเลย์บอล
นายจ.ส.อ.นภา แตงโต
ที่อยู่ : 155/92 ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ : 0819410933
อีเมล : napha_01@hotmail.com
ตำแหน่ง : พลขับ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"เซปักตะกร้อ
นายกิตติกุล ศรีสว่าง
ที่อยู่ : 658/3 ถ.บรมราชนนี ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 0816228813
อีเมล : kittikuls@nairongschool.com
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" แฮนด์บอล
นางสาวกาญจนา ฐานะ
ที่อยู่ : 72 ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9815500
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
นายวินัย คำจีนศรี
ที่อยู่ : 30 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0502512
อีเมล : tong.25088@gmail.com
ตำแหน่ง :
นายพิทักษ์ รอดลาย
ที่อยู่ : 10/10 ถ.เพชรเกษม-พทธมลฑลสาย 7 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5821744
อีเมล : bn--nb@hotmail.com
ตำแหน่ง :
นางศุนิสา ดาราเรือง
ที่อยู่ : 72/46 ถ.- ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์ : 0816572450
อีเมล : -
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก
นายสถาพร พานิช
ที่อยู่ : 390 ถ.แม่ชี ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7901923
อีเมล : hs3ahg@hotmail.com
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วอลเลย์บอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล T-Licence
นายธงชาติ พู่เจริญ
ที่อยู่ : 8 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0816328332
อีเมล : thongchat@swu.ac.th
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายชูชีพ คงมีชนม์
ที่อยู่ : 4/5 ถ.- ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9427441
อีเมล : chucheep_tk@hotmail.com
ตำแหน่ง : อาจารย์
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"เซปักตะกร้อ
นายสุพจน์ ปราณี
ที่อยู่ : 291 ถ.- ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร -
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : -
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"เซปักตะกร้อ
นายปภาวิน อัตถศิลปกิจ
ที่อยู่ : 8/816 ถ.พหลโยธิน 30 ต.จันทรเกษม อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : eng1603@yahoo.com
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล
นายขจรศักดิ์ มานะพรชัย
ที่อยู่ : 158/8 ถ.สุพรรณ-บางลี่ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
เบอร์โทรศัพท์ : 0815835914
อีเมล : kajornsak_vb@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครู
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วอลเลย์บอล
นายกฤษฎา ปาณะเสรี
ที่อยู่ : 222/331 ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 0819249790
อีเมล : ae_bvb@yahoo.com
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักงาน
นายอรรถพล ภูดวงจิตร์
ที่อยู่ : 9/66 ถ.ประชาสงเคราะห์47 ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1171499
อีเมล : fat00_11@hotmail.com
ตำแหน่ง :
นายปรีขาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์
ที่อยู่ : 100/1079 ถ.ศรีนครืนทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9222064
อีเมล : patt-41@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครู
ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C-Licence
นายศักดิ์ชัย สุริยวงศ์
ที่อยู่ :
อีเมล : sekchaibec@gmail.com
ตำแหน่ง :
นายเริ่ม มณีธรรม
ที่อยู่ : 1/5 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
อีเมล : maneetham1@hotmail.com
ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสต์การกีฬาและสุขภาพ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"กรีฑา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" กรีฑาสำหรับเด็ก
นายวสันต์ พุ่มไม้
ที่อยู่ : 6/8 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 0820238299
อีเมล : zzzz@hotmail.com
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล B-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C-Licence
นายกมล ตันกิมหงษ์
ที่อยู่ : 154 ถ.พระราม1 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6224674
อีเมล : -
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"เซปักตะกร้อ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ T-Licence
นายวิทวัส ขำหุ่น
ที่อยู่ : 802/1201 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-344-1828
อีเมล : wittawat_khun@hotmail.com
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล
นายดามพ์ สุขสุวานนท์
ที่อยู่ : 140/1 ถ.สายเอเซีย41 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ : 0899719209
อีเมล : idamp0899719209@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครู คศ 2
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายนริศย์ สุทธิกลัด
ที่อยู่ : 230/2 ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส -
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : -
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล
นายพงษ์พันธ์ สุนทรสิต
ที่อยู่ : 441/22 ถ.- ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
เบอร์โทรศัพท์ : 0818805198
อีเมล : phongpanss@hotmai.com
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล
นายณัฐพล คำนวนวุฒิ
ที่อยู่ : 71/21 ถ.รามอินทรา ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10550
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : aunkaron@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครู
ผู้ฝึกสอนฟุตซอล T-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ฟุตซอล
นายภูมิพัฒน์ วงศ์ปัทมทอง
ที่อยู่ : 27/5 ถ.- ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9244125
อีเมล : -
ตำแหน่ง : ครู
นายแวน วัณณะพันธุ์
ที่อยู่ : 38/8 ถ.- ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น -
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : -
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" แฮนด์บอล
นายสมเจตน์ สุขดี
ที่อยู่ : - ถ.- ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร -
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : -
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ลีลาศ
นายทวีศักดิ์ เกิดศรีพันธุ์
ที่อยู่ : 34/9 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 0814672250
อีเมล : -
ตำแหน่ง :
นายธนาวิชญ์ โถสกุล
ที่อยู่ : 222/155 ถ.กิ่งแก้ว หนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ -
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : tuek.sam@hotmail.com
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ว่ายน้ำ
นายเจริญ เครือท่วง
ที่อยู่ : 4 ถ.- ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
เบอร์โทรศัพท์ : 0870093842
อีเมล : rachadatiwa@yahoo.com
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นายนันทปรีชากร คำแหง
ที่อยู่ : จ.-
อีเมล : -
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล
นายเริงวิทย์ เพ็ชร์สุทธิ์
ที่อยู่ : 62/19 ถ.พยาสุขเรนทร์ ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทรศัพท์ : 0837827605
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการก๊ฬา
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"แบตมินตัน
นายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล
ที่อยู่ : 55 ถ.รามคำแหง ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทรศัพท์ : 089 963 4705
อีเมล : jomhandball@hotmail.com
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
นายปริญญา ขวัญเมือง
ที่อยู่ : 301/593 ถ.รัชดาภิเษก ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศัพท์ : 0859496168
อีเมล : thaifootballagent.info@gmail.com
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล C-Licence อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
นายนิพน แจ่งแจ้ง
ที่อยู่ :
อีเมล : nipon_jamjang
ตำแหน่ง :
นายพัฒนพงษ์ เพชราเวช
ที่อยู่ : 65/1 ถ.- ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4131859
อีเมล : -
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
กลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา
รูปภาพ ประวัติทั่วไป หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
นายสมเจตน์ คตโมกข์
ที่อยู่ : 16 ถ.ประชาอุทิศ33 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4992148
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
นายคนึง ยิ่งดำนุ่น
ที่อยู่ : 60 ถ.- ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7981229
อีเมล : kn_pt97@hotmail.com
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
พันจ่าอากาศเอกกิตติ สุดสอน
ที่อยู่ : 58 ถ.สุขภิบาล 1 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0738721
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะหืเทคนิคและประเมินผล
นายสัมพันธ์ กัมพูศิริพันธ์
ที่อยู่ :
อีเมล : to_tukham@yahoo.co.th
ตำแหน่ง :
นายณรงค์ กิจยรรยง
ที่อยู่ : 54/89 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล : Erimeme036@gmail.com
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล(ขั้นพื้นฐาน)
นายสมยศ มงคลเดช
ที่อยู่ : 61/51 ถ.ปทุม-บางเลน ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0198205
อีเมล : mongkholdej_somyot@hotmail.co.th
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลศึกษา
สัมมนาผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
นายนัทฐากรณ์ ขำละออง
ที่อยู่ : 3 ถ.เทศบาล8 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
เบอร์โทรศัพท์ : 090-8817497
ตำแหน่ง :
นางสาวนัจนันท์ ศรีพัธยากร
ที่อยู่ : 6/11 ถ.ศิริมงคล ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ : 091-4616910
ตำแหน่ง : -
นายธวัชชัย รักชาติ
ที่อยู่ : 4 ถ.- ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ : 0846962432
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
นายสมศักดิ์ ฤทธิรอน
ที่อยู่ : 34/28 ถ.- ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9922121
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
นายวิโรจน์ อ่อนโก้ก
ที่อยู่ : 56/127 ถ.พระรามที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ : 08-47078228
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นายพิพัฒน์ จันทรไพจิตร
ที่อยู่ : 41/79 ถ.รามอินทรา ซอย 8 ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4976196
อีเมล : pipatc62@gmail.com
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
นายชนะ ทองเพิ่ม
ที่อยู่ : 80/665 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6884873
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
นายสมยศ พวงอุไร
ที่อยู่ : 28 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3633633
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายมงคลชัย เพชรศรี
ที่อยู่ : 622/10 ถ.- ต.วัดโสมนัส อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ : 0846240385
อีเมล : sing9700@hotmail.com
ตำแหน่ง : นักวิชากรศูนย์เยาวชน(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)ปฏิบัติการ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
พันโทพายัพ ขุนวงษ์
ที่อยู่ : 2/26-304 ถ.ประดิพัทธ์ ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 13000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8198310
ตำแหน่ง :
นายวีรยุทธ ขุนพิลึก
ที่อยู่ : 41/4 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นายบัญชา วรรณเสวี
ที่อยู่ : 28/424 ถ.- ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ : -
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล(ขั้นพื้นฐาน)
นายบรรพต เจตนเสน
ที่อยู่ : 118/233 ถ.ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9250087
ตำแหน่ง : อาจารย์
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล(ขั้นพื้นฐาน)
นายจักรภพ วัฒนชัยนันท์
ที่อยู่ : 37/169 ถ.นาคนิวาส ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9842714
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายชาญ ชมมณฑา
ที่อยู่ : 940/14 จ.-
อีเมล : -
ตำแหน่ง : -
นายจบ ยกขุน
ที่อยู่ : 38 ถ.พระนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0787775
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกรีฑา(ขั้นพื้นฐาน)
นายบุญเลิศ เจริญวงศ์
ที่อยู่ : 8 ถ.หลวงพรต ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5857825
อีเมล : -
ตำแหน่ง : วิทยากรฝึกอบรมฟุตซอล
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"ฟุตซอล
นายสุวิชา วรรณคง
ที่อยู่ : 54 ถ.- ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7884703
ตำแหน่ง :
นายสรียา อาทิเกิด
ที่อยู่ : 148/44 ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4835890
ตำแหน่ง : -
นายอภัย ผดุงศรี
ที่อยู่ : 2/3 ถ.นักกีฬาแหลมทอง3 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1178329
อีเมล : -
ตำแหน่ง : อาจารย์
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
นายวีระพล นาคะประวิง
ที่อยู่ : 11/1 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
เบอร์โทรศัพท์ : 034-702765
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
นายเสนีย์ ช้างเพชร
ที่อยู่ : 128 ถ.- ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0102541
อีเมล : senee2010@gmail.com
ตำแหน่ง : ครู
นายจิราวัฒน์ ขจรศิลป์
ที่อยู่ : 31/103 ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ : 080-9675600
อีเมล : jirawat_k.k@hotmail.com
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วู้ดบอล ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวู๊ดบอล(refresh Course) อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู๊ดบอล T-Licence อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล
นายนกูล ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
ที่อยู่ : 146 ถ.- ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ : 0816885275
อีเมล : nakul2223@hotmail.com
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
นายชูศักดิ์ รัตนวิภาค
ที่อยู่ : 53/1261 ถ.ติวานนท์ ต.มีนบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4932910
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
พันจ่าอากาศเอกนเรศ หอมรื่น
ที่อยู่ : 273/8 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5575718
ตำแหน่ง : -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขันธ์ สกุลสีมา
ที่อยู่ : 169/2 ถ.อิสรภาพ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6465870
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก T-Licenc ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
นายกิติศักดิ์ คลังดิษฐ์
ที่อยู่ : 15 ถ.พุทธบูชา ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ : 0860293375
อีเมล : kitisak_4545@hotmail.com
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬา
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
นายสมพงษ์ ศิริพล
ที่อยู่ : 72/272 ถ.ศาลาธรรมสพน์ ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8272232
อีเมล : sompong_02@hotmail.com
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
นายรภัทร ชัยจันทร์ดี
ที่อยู่ : 102/21 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3891875
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายโยธิน ศุภกา
ที่อยู่ : 402/6 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3865124
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายปรีชา จีนคล้าย
ที่อยู่ : 172 ถ.- ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4945618
อีเมล : pheeha1414@hotmail.com
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
นายทวีชัย สุภัทร์วัน
ที่อยู่ : 70/336 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0571400
อีเมล : kho_2550@hotmail.com
ตำแหน่ง : วิทยากร
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นายมงคล หมั่นดี
ที่อยู่ : 58/1 ถ.- ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
เบอร์โทรศัพท์ : 0854070504
อีเมล : lek_takraw@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ วงศ์ปรเมษฐ์
ที่อยู่ : 239/16 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ : 0819425519
ตำแหน่ง :
สัมมนาผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น
ที่อยู่ : 15/1 ถ.- ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1222219
ตำแหน่ง : อาจารย์
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
พันจ่าเอกปรีชา กางรัมย์
ที่อยู่ : 190 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4089678
ตำแหน่ง : วิทยากรกีฬาฟุตบอล
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นายไพฑูรย์ และมิตร
ที่อยู่ : 23 ถ.- ต.หนองจอก อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ : 0896612924
อีเมล : toon_futsalnj@hotmail.com
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
นายวิชาญ กลิ่นถาวร
ที่อยู่ : 36 ถ.- ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ : 086-299028
อีเมล : wicharn14@hotmail.com
ตำแหน่ง : --
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นายอานนท์ ดิษฐขุนทด
ที่อยู่ : 8 ถ.หนองสรวง-ด่านขุนทด ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์ : 0822332987
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
พันโทสถาพร พินิจชัย
ที่อยู่ : 81/50 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2857890
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
นางพัชรินทร์ อุปเหม้า
ที่อยู่ : 5/5 ถ.สวนผัก ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5514779
อีเมล : patcharin_tum@hotmail.com
ตำแหน่ง : นักวิชาการศูนย์เยาวชนชำนาญการ
นายธีระพงศ์ จันทร์เพชร
ที่อยู่ : 108/230 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ : 0928961972
ตำแหน่ง : ครู
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
นายยุทธกร ไม้เกตุ
ที่อยู่ : 108/2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ : 0898184145
ตำแหน่ง :
อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ เมฆสวรรค์
ที่อยู่ : 39/20 ถ.- ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14014
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3283514
ตำแหน่ง :
สัมมนาผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
นายสมาส จันทะคล้อย
ที่อยู่ : 351-353 ถ.บ้านหม้อ ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4441102
อีเมล : samas_hw@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สัมมนาผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
นายโอภาส สมิตร
ที่อยู่ : 62/94 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0812549113
อีเมล : tamong007@gmail.com
ตำแหน่ง :
นางศศิประภา พิมพ์ทองครบุรี
ที่อยู่ : 207 ถ.- ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
เบอร์โทรศัพท์ : 085765-5459
อีเมล : sasi_vb@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายตุลชศิษฏ์ บุณโยดม
ที่อยู่ : 11/24 ถ.รามคำแหง ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9306305
อีเมล : tulchasit@gmail.com
ตำแหน่ง : นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
นาวาตรีเพชรเกษม รตาภรณ์
ที่อยู่ : 39 ถ.ตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2078903
ตำแหน่ง : ประจำแผนกฌาปนสถาน กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
นายลำพอง ศรรุ่ง
ที่อยู่ : 480/12 ถ.เพชรบุรี ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0814419331
อีเมล : lumpong@swu.ac.th
ตำแหน่ง : อาจารย์
นายไพศาล สุวรรณเกษม
ที่อยู่ : 235 ถ.- ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2883113
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
นายวิชัย วรรณทวี
ที่อยู่ : 35 ถ.บารมี ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ : 0857626351
อีเมล : wichai_referee@hotmail.com
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายอรรถกร เวชการ
ที่อยู่ : 67/1421 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2834239
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
นายพรชัย ประชานิยม
ที่อยู่ : 954 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6258618
อีเมล : thailandrugbyreferee@hotmail.com
ตำแหน่ง : ผุ้จัดการทั่วไป
นายอรุณ ตุลย์วัฒนางกูร
ที่อยู่ : 30/11 ถ.- ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0868983526
อีเมล : arun.tul@gmail.com
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ฟุตบอล
นายชาญ ไพบูลย์
ที่อยู่ : 176/1 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1283244
อีเมล : -
ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ(กรมพลศึกษา)
สัมมนาผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล(ขั้นพื้นฐาน)
นายธนดล อยู่เบิก
ที่อยู่ : 466 ถ.- ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0819425519
ตำแหน่ง : -
สัมมนาผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
นายสิทธิศักดิ์ ดำรงสกุล
ที่อยู่ : 82 ถ.- ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร -
เบอร์โทรศัพท์ : -
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย
ที่อยู่ : จ.-
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก
เรืออากาศตรีไพฑูลย์ สกุลศักดิ์
ที่อยู่ : 337/4 ถ.เรียบคลอง ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7719934
ตำแหน่ง : -
นายน.อ.ศิริพงษ์ สำแดงเดช
ที่อยู่ : 136/34 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี -
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5218900
ตำแหน่ง : -
นายปริญญา ถวัลย์อรรณพ
ที่อยู่ : 41 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ : 023952622
อีเมล : parinya.t@dpe.go.th
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
อบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล (นำร่อง) ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายณพล ไทยประคอง
ที่อยู่ : 553/228 ถ.เดชะตุงคะ อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4488725
อีเมล : napon_th@rtas.mi.th
ตำแหน่ง :
นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ
ที่อยู่ : 81/5 ถ.- ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ : 037314926
อีเมล : surasak.dt@gmail.com
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
นายพิเชฐ ศันสนะพิทยากร
ที่อยู่ : 2898 ถ.ลาดพร้าว101 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 027315459
อีเมล : home_basketball@hotmail.com
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"บาสเกตบอล
นางสาวมลฤดี โมธารา
ที่อยู่ : 78/16 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 1866061265
อีเมล : eir5017@hotmail.com
ตำแหน่ง :
นายอิทธิชัย วัฒนา
ที่อยู่ : 85/220 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8481968
อีเมล : ithichai_2507@hotmail.com
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
นายณัฐพงศ์ จรทะผา
ที่อยู่ : 40/14 ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ : 0866371007
อีเมล : Green-herb@live.com
ตำแหน่ง : อาจารย์
นายแสวง ทวีคูณ
ที่อยู่ : 69 ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9074971
อีเมล : thaweekoon093@gmail.com
ตำแหน่ง : -
สัมมนาผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ดร.จิรศักดิ์ บุญนาค
ที่อยู่ : 844/69 ข ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ : 038270661
อีเมล : earthbunnak_A@hotmail.co.th.
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ๗ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคี ศิริวงศ์พากร
ที่อยู่ : 40/27 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2405363
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาตราจารย์
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
นายกิตติพล สิงห์เทียน
ที่อยู่ : 41/89 ถ.- ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1368499
อีเมล : kittipol2513@hotmail.com
ตำแหน่ง :
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน(ขั้นพื้นฐาน)
นายฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์
ที่อยู่ : 69 ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ : 025461301
อีเมล : chatkaew003@hotmail.com
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" แฮนด์บอล
นายประพันธ์ โชติช่วง
ที่อยู่ : 11/7 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1570168
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
นางสาวมนสิชา ไชยาวรรณ
ที่อยู่ : 357/7 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6321730
ตำแหน่ง :
นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ
ที่อยู่ : 7/34 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3893657
ตำแหน่ง : ผู้บริหารการศึกษา
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
นายพล ชุมชัยโย
ที่อยู่ : 106 ถ.- ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
เบอร์โทรศัพท์ : 0812750140
อีเมล : chaiyo_pol@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครู
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
นายเรืองศักดิ์ แสงทอง
ที่อยู่ : 30 ถ.ราชดำเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ : 0899574220
อีเมล : r.eung@hotmail.com
ตำแหน่ง : ครู คศ3
นายฉกาจ ทองพิจิตร
ที่อยู่ : 79/13 ถ.สุขุมวิท45 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เบอร์โทรศัพท์ : 0814520139
อีเมล : chakard_thong@hotmail.co.th
ตำแหน่ง :
นายวรวรรธน์ ธนพรธัญทิพย์
ที่อยู่ : 140 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0236228
อีเมล : shuttlecock500@gmail.com
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
นายจิรทีปต์ บูรประทีป
ที่อยู่ : 36/690 ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เบอร์โทรศัพท์ : 0871457962
อีเมล : cherry.buraprateep@gmail.com
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
นายประเสริฐน้อย เจริญสุข
ที่อยู่ : 208/246 ถ.- ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7746863
อีเมล : -
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
นายนพดล นิ่มสุวรรณ
ที่อยู่ : - ถ.- ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -
เบอร์โทรศัพท์ : -
ตำแหน่ง : -
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกรีฑา(ขั้นพื้นฐาน)
นายสุชาญ โอฬารวิกัยกิจกุล
ที่อยู่ : 32/29 ถ.- ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6999650
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ1
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
พันจ่าเอกสวัสดิ์ แสงภักดี
ที่อยู่ : 91/61 ถ.สุขุมวิท 81 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8704973
ตำแหน่ง : พันจ่าช่างกล
ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
นายพจนา สุจริตวิบูลย์
ที่อยู่ : 433 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5256426
อีเมล : venuspojana@hotmail.com
ตำแหน่ง :
กลุ่มพัฒนาผู้นำนันทนาการ
รูปภาพ ประวัติทั่วไป หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
นายนิพพิชฌน์ นันทสุวรรณโชติ
ที่อยู่ : จ.-
อีเมล : ton_lucksamurai@hotmail.com
ตำแหน่ง :
นายกำโชค เผือกสุวรรณ
ที่อยู่ : 100/181 ถ.- ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร -
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9859808
อีเมล : -
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
นางเพชรนคร ปัญสวัสดิ์
ที่อยู่ : 24/3 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี -
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3926716
อีเมล : -
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
นางนันท์ทัชพร หมื่นสุขภูรินท์
ที่อยู่ : 1511/17 ถ.พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5563929
อีเมล : whitneyray_@hotmail.com
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอนแอโรบิคด๊านซ์
อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน
นางสาวอัจฉรา บุญชุม
ที่อยู่ : 399/58 ถ.วิภาวดีฯ 16 ต.จอมพล อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6909735
อีเมล : achara.mam@gmail.com
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
นายวิสูตร ปิ่นกระจาย
ที่อยู่ : 97 ถ.ราชบุรี-ปากท่อ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6733104
อีเมล : -
ตำแหน่ง : ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง)
นายวิชิต สุวรรณโนภาส
ที่อยู่ : 24 ถ.- ต.นาเหรง อ.กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8731676
อีเมล : wichit99_@hotmail.com
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ)
นายประภาส บุญสุข
ที่อยู่ : 384 ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ : 0895699835
อีเมล : aaaa@hotmail.com
ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง)
นายธีระพงษ์ บุญสุข
ที่อยู่ : 384 ถ.- ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8395287
อีเมล : indream_jack@hotmail.com
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
นายณรงค์ เอกวรรณ
ที่อยู่ : 12/19 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 21000
เบอร์โทรศัพท์ : 0817819053
อีเมล : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง)
นายพงษ์เธียร ธระเสนา
ที่อยู่ : 99/41 ถ.- ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ : 0867951378
อีเมล : -
ตำแหน่ง : นักวิเคราะนโยบายและแผน
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง)
นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ
ที่อยู่ : 31 ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2902900
อีเมล : somsak2900@hotmail.com
ตำแหน่ง : -
ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง) อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์
ที่อยู่ :
อีเมล : arunphong_1@hotmail.com
ตำแหน่ง :
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน
นายไวพจน์ จันทร์เสม
ที่อยู่ : 30/2 ถ.- ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7511338
อีเมล : drwipoj@gmail.com
ตำแหน่ง : อาจารย์
อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ต้นแบบ)
นางสาวดารา เกตุรังษี
ที่อยู่ : 58/2 ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ : 0870000321
อีเมล : somsak2900@hotmail.com
ตำแหน่ง : สอนพิเศษ
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน อบรมผู้นำการออกกำลังกาย (โยคะ)
นายณรงค์ วิชัยรัตน์
ที่อยู่ : 111/35 ถ.- ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6012971
อีเมล : narong-2505@hotmail.com
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง)
นายพนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์
ที่อยู่ : 240/1 ถ.- ต.สำเหร่ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5090800
อีเมล : -
ตำแหน่ง : -
อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ)
นางสาวสุวิมล ตั้งสัจจะพจน์
ที่อยู่ : 507/414 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9089606
อีเมล : -
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
กลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬา
รูปภาพ ประวัติทั่วไป หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
นางไพรวัลย์ ศรีเทพ
ที่อยู่ : 23/298 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ : 0819188901
อีเมล : priwan_aeng@hotmail.com
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
นายเกษม ทองสมุทร
ที่อยู่ : 107 ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ตำแหน่ง : นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
นายสมบัติ ทองณรงค์
ที่อยู่ : 380 ถ.อุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ : 0801838524
อีเมล : sombat-bat99@gmail.com
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
นางรสสุุคนธ์ ทองณรงค์
ที่อยู่ : 103 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ : 0899437993
อีเมล : rossukkhon2499@gmail.com
ตำแหน่ง : ครู คศ3
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา
นางภัคภิญญา ซามงค์
ที่อยู่ : 112 ถ.- ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49180
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7490972
อีเมล : pakpinya.s@dpe.go.th
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา
ดร.ศักดิ์ณสันต์ จินตสกุล
ที่อยู่ : 90 อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
เบอร์โทรศัพท์ : 0819703472
ตำแหน่ง :
นายปัญญา สมบัตินิมิตร
ที่อยู่ : 23/298 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ : 0816327405
อีเมล : p.sombatnimit@hotmail.com
ตำแหน่ง : อาจารย์1ระดับ 3
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
นายภาณุวัฒน์ ยาวศิริ
ที่อยู่ : 111 ถ.ศรีตัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
เบอร์โทรศัพท์ : 0895918008
อีเมล : www.johnny_kbv@hotmail.com
ตำแหน่ง :
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
ดร.สุวชัย ฤทธิโสม
ที่อยู่ : 771 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 08130460084
ตำแหน่ง :
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
นายศักดิ์ อินพิรุด
ที่อยู่ : 140 ถ.เพชรเกษม ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7887618
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา
นายชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย
ที่อยู่ : 49/1 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ : 0815983228
อีเมล : chaiwatLao04@gmail.com
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ8
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
นายสุภาวิตา คำโปร่ง
ที่อยู่ : - ถ.- ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
เบอร์โทรศัพท์ : 0898741714
อีเมล : zzzz@hotmail.com
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้นำนันทนาการ (กิจกรรมเข้าจังหวะ เกมส์ เพลง) อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ) อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
นายสุริยา ประดิษฐ์สถาพร
ที่อยู่ : 1/194 ถ.- ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรศัพท์ : 0898123621
อีเมล : tee_suriya5@hotmail.com
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
อบรมพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักบริหารจัดการการกีฬา การพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา
ดร.วิทยา เหมพันธ์
ที่อยู่ : 77/4 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง :
กลุ่มพัฒนาอื่นๆ