หลักสูตร : อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วันที่เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2556 27 มกราคม 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 10 กุมภาพันธ์ 2557 12 กุมภาพันธ์ 2557 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ณรงค์ วิชัยรัตน์ -
2 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
3 ธีระพงษ์ บุญสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4 ประภาส บุญสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
5 เพชรนคร ปัญสวัสดิ์ -
6 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 112 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 110 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม