หลักสูตร : ผู้นำนันทนาการและการออกกำลังกาย "ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน"
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการและการออกกำลังกาย "ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน" รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงแรมอุดรโฮเต็ล ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วันที่เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2558 25 ธันวาคม 2558 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 23 ธันวาคม 2558 25 ธันวาคม 2558 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 เพชรนคร ปัญสวัสดิ์ -
2 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
3 ณรงค์ วิชัยรัตน์ -
4 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
5 นันท์ทัชพร หมื่นสุขภูรินท์ ผู้ฝึกสอนแอโรบิคด๊านซ์
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 155 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 155 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม