หลักสูตร : อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 12
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วันที่เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2556 21 กรกฏาคม 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 04 สิงหาคม 2557 06 สิงหาคม 2557 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ณรงค์ วิชัยรัตน์ -
2 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
3 เพชรนคร ปัญสวัสดิ์ -
4 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 114 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 112 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม