หลักสูตร : อบรมผู้นำนันทนาการ (ต้นแบบ)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ณ สายธาร รีสอร์ท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม 2556 03 พฤศจิกายน 2556 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 10 พฤศจิกายน 2556 14 พฤศจิกายน 2556 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
2 ณรงค์ เอกวรรณ เจ้าหน้าที่ศูนย์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
3 กำโชค เผือกสุวรรณ -
4 สมบูรณ์ อรุณพงษ์
5 ณรงค์ วิชัยรัตน์ -
6 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
7 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
8 พนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ -
9 เพชรนคร ปัญสวัสดิ์ -
10 พงษ์เธียร ธระเสนา นักวิเคราะนโยบายและแผน
11 สุวิมล ตั้งสัจจะพจน์ รองศาสตราจารย์
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 51 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 51 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม