หลักสูตร : อบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 4
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2551 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ศาลาประชาคมอำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 07 กันยายน 2551 09 กันยายน 2551 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 121 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 121 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม