หลักสูตร : อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 3
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 18 พฤษภาคม 2559 20 พฤษภาคม 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 18 พฤษภาคม 2559 20 พฤษภาคม 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 จำนงค์ ลาโสภี วิทยากร
2 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
3 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
4 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
5 อภิเชษฐ์ ลิ้มอิ่ม วิทยากร
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 100 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 100 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม