หลักสูตร : อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ จังหวัดกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
วันที่เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2559 22 ธันวาคม 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 20 ธันวาคม 2559 22 ธันวาคม 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 รสสุุคนธ์ ทองณรงค์ ครู คศ3
2 สมบัติ ทองณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
4 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
5 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
6 จำนงค์ ลาโสภี วิทยากร
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 157 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 157 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม