หลักสูตร : อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
วันที่เปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2559 22 เมษายน 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 20 เมษายน 2559 22 เมษายน 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อภิเชษฐ์ ลิ้มอิ่ม วิทยากร
2 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
3 วิสูตร ปิ่นกระจาย วิทยากร
4 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
5 จำนงค์ ลาโสภี วิทยากร
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 100 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 100 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม