ชื่อ : นายนันทปรีชากร คำแหง
ตำแหน่ง : วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
สถานที่ทำงาน :
จังหวัด : -

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

หัวข้อที่บรรยาย

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร