หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล T-Licence
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล รุ่น 9
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2551 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 26 สิงหาคม 2551 30 สิงหาคม 2551 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 26 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 26 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม