หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 12
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 01 สิงหาคม 2558 21 สิงหาคม 2558 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 17 สิงหาคม 2558 21 สิงหาคม 2558 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 นันทปรีชากร คำแหง วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
2 นริศย์ สุทธิกลัด วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
3 พงษ์พันธ์ สุนทรสิต
4 อรุณ ตุลย์วัฒนางกูร -
5 วสันต์ พุ่มไม้ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
6 ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
7 ปิยะกุล แก้วน้ำค้าง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 65 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 50 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม